Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

ตั้งงบประมาณ และ คำนวณค่า Factor F

Factor_F1

Booksmaterials

construction-materials

program456

guideline for establishing statements-2016

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

dmc60

dmc59

dmc58

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

หลักเกณฑ์ ว.๒๑

vo-21

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

assurance-education

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan2559-1

plan4year-1

หนังสือรับรองภาษี

pase_forweb

pase2559

pase2558

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เผยแพร่ / ผลงาน / วิชาการ

publish-portfolioup2
กำลังดำเนินการปรับปรุง

แบบสำรวจความพึ่งพอใจ

fromwebsite
กำลังดำเนินการปรับปรุง

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2560   หลักสูตรการคัดเลือกฯ  คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  กำหนดการคัดเลือกฯ  จำหนวนตำแหน่งว่าง แบบรายงานการปฏิบัติงาน 

ไฟล์เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน และให้กรอกข้อมูลในระบบ e-MES เดือนพฤศจิกายน 2560  ป.1-6  คลิกที่นี่  ม.1-3 คลิกที่นี่

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

1.หนังสือแจ้งจัดสรร       2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  
3. บัญชีจัดสรรรายโรง    4. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน แก้ปัญหาศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

 เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม ณ โรงเรียนวัดคูยาง ***เกียรติบัตรนักเรียน  ***เกียรติบัตรครูผู้สอน  ***เกียรติบัตรกรรมการ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่่

 การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 6 เดือนหลัง https://e- budget.jobobec.in.th/logout.php 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา dkประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น     ปี พ.ศ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือนแก้ปัญหาศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน แก้ปัญหาศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1    คุณวุฒิคัดเลือกครูวิกฤติ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน แก้ปัญหาศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 ไฟล์ประเมินแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมิลผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2560 ส่งข้อมูลกลับทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 ตัวอย่างบัญชีผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ  

รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ประกาศการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียด

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) update

แบบประเมิน_ก.ต.ป.น.ครั้งที่_2_2560_แบบแก้ไขใหม่ที่ถูกต้อง คลิกที่นี่

 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และ ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่

 

สพป.กพ.1ประชุมกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2 กำหนดนิเทศโรงเรียน1-15 กย.ศกนี้

News image

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต ...

ปุณิกา | พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2017

อ่านต่อ...

สพป.กพ.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม

News image

. เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  204  คน  ในหัวข้อเกี่ยวกับ  ข้อราชการ นโยบายเร่งด่วน จำนวนมาก อาทิ  หลักเกณฑ์การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...

ปุณิกา | พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017

อ่านต่อ...

สพป.กพ.1จัดนิทรรศการประเมินผลการปฏิบัติงานผอ.รร.ที่ได้รับการคัดเลือก 6 เดือนแรก

News image

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ 6 เดือนแรก ณ บริเวณห...

ปุณิกา | พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017

อ่านต่อ...
-
+
5

ลอยกระทง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

News image

จุตติมา | พฤหัสบดี, 9 พฤศจิกายน 2017

อ่านต่อ...
-
+
5
News image

News image

News image

News image

News image

News image

More in: จดหมายข่าว

-
+
6

 


 

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

Bookphone-kpt1

bookphone14112560

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

1494320776663

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122