Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

ตั้งงบประมาณ 2561 คำนวณค่า Factor F

Factor_F1

การรายงานระบบบัญชี ปี 60

PlanReporting60-11

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน update 5/5/2560

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

dmc59

dmc58

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

assurance-education

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan2559-1

plan4year-1

หนังสือรับรองภาษี

pase_forweb

pase2559

pase2558

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เผยแพร่ / ผลงาน / วิชาการ

publish-portfolioup2
กำลังดำเนินการปรับปรุง

แบบสำรวจความพึ่งพอใจ

fromwebsite
กำลังดำเนินการปรับปรุง

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์sillapa60

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์(Logo) คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดคลิก

 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560  ภาษาจีน  พลศึกษา  ดนตรีสากล  บรรณารักษ์  จิตวิทยาและการแนะแนว  ทัศนศิลป์  การเงิน/บัญชี  นาฏศิลป์  ภาษาไทย  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์   คอมพิวเตอร์update   ภาษาอังกฤษ  ดนตรีไทย  ดนตรีศึกษา  ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา 

 ผลสอบ O - NET ปี 59 update

 
News image

ประชุม กศจ.สรรหา อ.กศจ.และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธาน กศจ. เป็นประธานการประชุม พิจารณาสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทดแทนกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 คน และการโอนเปลี่ยนแปลงง...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ1 อบรมครูสอนอังกฤษโรงเรียนเอกชน ยกระดับการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFRโดยเฉพาะการเสริมสมรรถนะ และทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เร...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1จัดค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสฯ

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งกำหนดจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 2 ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1พัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนประถมฯโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนละ 1 คน เพื่อนำไปขยายผล แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ "กล้วยไข่โมเดล" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017

อ่านต่อ...
News image

รองวันชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาดทองฯนิยมราษฏร์ฯคลองใหญ่ใต้ เน้นย้ำการอ่าน การเขียน คำนวณของนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ บ้านคลองใหญ่ใต้ นิยมราษฎร์วิทยา เพื่อติดตาม การเรียนการสอนของนักเรียน โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ., และสพป.กำแพงเพชร เขต 1 และใน...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2017

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5
News image

News image

News image

News image

News image

News image

More in: จดหมายข่าว

-
+
6

 


 

ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

rom-payom-web

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

Bookphone-kpt1

fontbookphone_60

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

1494320776663

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122