Get Adobe Flash playerหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

1. เขาคีริส 23. บึงพิไกร
2. เขาสว่างอารมณ์ 24. บึงลูกนก
3. เมืองพาน 25. ลานไผ่
4. แคทอง 26. ลานกระทิง
5. ใหม่เขานิยม 27. ลานช้างท่าว
6. ไร่ดง 28. ลานทอง
7. คลองห้วยยั้ง 29. ลานสะเดา
8. คุยแขวน 30. วังเฉลียง
9. คุยบ้านโอง 31. วังไม้แดง
10. คุยประดู่ 32. วังชะโอน
11. คุยป่ายาง 33. วังตะแบก
12. คุยป่ารัง 34. วังมะค่า
13. ชุมชนเขาแก้ว 35. วัดโพธาราม
14. ท่าไม้ 36. สมอโคน
15. ทุ่งน้ำตก 37. สุขขุม
16. ทุ่งรวงทอง 38. หนองแขมฯ
17. นานอก 39. หนองโสน
18. นาป่าแดง 40. หนองตากล้า
19. น้ำดิบมะพร้าว 41. หนองทราย
20. บางลาด 42. หนองหัววัว
21. บ้านเก่า 43. ห้วยน้ำใส
22. บ้านพรานฯ 44. อนุบาลพรานฯ
#mce_temp_url#

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122