Get Adobe Flash playerหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

1. เกาะน้ำโจน 45. นิคมฯ 5
2. เกาะสะบ้า 46. นิยมฯ
3. เขาน้ำเพชร 47. บ่อตาโพธิ์
4. เขาวังเยี่ยม 48. บ่อสามแสน
5. เทพนคร 49. บ้านไร่
6. เทียมเจริญ 50. ประชารัฐ
7.
51. ประชาสันติภาพ
8. โขมงหัก 52. ปราสาท
9. โนนโก 53. ปางเรือ
10. โนนม่วง 54. ปางขนุน
11. โนนสมอ 55. ผินฯ
12. โพธิ์พัฒนา 56. มอสมบัติ
13. โพธิ์สวัสดิ์ 57. ยางเลียงฯ
14. ใหม่สามัคคี 58. ลานหิน
15. ไตรตรึงษ์ 59. ลำมะโกรก
16. ไทรย้อย 60. วังโบสถ์
17. คลองเรือ 61. วังตะเคียน
18. คลองใหญ่ใต้ 62. วังทอง
19. คลองใหญ่วิทยา 63. วังน้ำขาว
20. คลองสีนวล 64. วังประดา
21. คลองห้วยทราย 65. วัดกัลป์ฯ
22. จำรูญฯ 66. วัดคูยาง
23. ชัยภูมิ 67. สาธิตวัดพระบรมธาตุ
24. ชุมชนคณฑี 68. วัดราษฎร์
25. ชุมชนหนองปลิง 69. วัดอรัญฯ
26. ดงตาจันทร์ 70.
27. ดาดทองฯ 71. ศรีไกรลาศ
28. ตลุกงาม 72. สระสิงห์โต
29. ทรงธรรม 73. สหวิทยา
30. ท่าเสลี่ยง 74. สาธิตฯ
31. ท่าเสากระโดง 75. สุวรรณภูมิ
32. ท่าตะคร้อ 76. หงษ์ทอง
33. ทุ่งเศรษฐี 77. หนองเต่า
34. ทุ่งตาพุก 78. หนองใหญ่
35. ทุ่งสวน 79. หนองกรด
36. ธำมรงค์ 80. หนองขาม
37. นาบ่อคำ 81. หนองบัวฯ
38. นารีฯ 82. หนองรี
39. น้ำโท้ง 83. หนองสะแก
40. น้ำดิบ 84. หนองหญ้ามุ้ง
41. นิคมฯ 1 85. อนุบาลกำแพงเพชร
42. นิคมฯ 2 86. อนุบาลนครชุม
43. นิคมฯ 3 87. อ่างทอง
44. นิคมฯ 4

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122