Get Adobe Flash player1516955444645


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 

1. เกาะพิมูล 10. บ้านโกสัมพี
2. เกาะรากเสียด 11. มะเดื่อชุมพร
3. โนนสมบูรณ์ 12. ยอดประชาสรรค์
4. ใหม่พัฒนา 13. ลานดอกไม้
5. ไทยทวี 14. วังชมภู
6. ไร่ลำปาง 15. หนองแดน
7. คลองเมือง 16. หนองวัวดำ
8. ดงซ่อม 17. อนุบาลโกสัมพี
9. ท่านา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122