Get Adobe Flash player

ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่การรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  ผ่านระบบออนไลน์  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้

1. นำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นฯ  ไปประเมินนักเรียน ชั้น ป.1- ม.3  พร้อมกรอกผลการประเมินตามแบบที่แนบ ส่งมาที่กลุ่มนิเทศฯ  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556  

2. รายงานออนไลน์ ทางเวปไซต์ http://www.stabdb.com/school/ โดยใช้ usernameและ password ของโรงเรียน  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด่านล่าง

1. คำสั่ง   ไฟล์แนบ 1    ไฟล์แนบ 2

2.แบบรายงาน

3.ข้อมูลตัวชี้วัด

4.ระดับชั้น ป.1 - ป.3

    ชั้น ป.1  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4     ไฟล์แนบ5  5.1  5.2       ไฟล์แนบ6     ไฟล์แนบ7     ไฟล์แนบ8

    ชั้น ป.2  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4     ไฟล์แนบ5     ไฟล์แนบ6     ไฟล์แนบ7

    ชั้น ป.3  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4     ไฟล์แนบ5     ไฟล์แนบ6     ไฟล์แนบ7

  ระดับชั้น ป.4-6

    ชั้น ป.4  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6   ไฟล์แนบ7

    ชั้น ป.5  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6   ไฟล์แนบ7

    ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6   ไฟล์แนบ7

 ระดับชั้น ม.1-3

     ชั้น ม.1  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6

     ชั้น ม.2  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6

     ชั้น ม.3  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6

 

 

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง