Get Adobe Flash player1516955444645


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมจัดทำริ้บบิ้นไว้ทุกข์ และแจกแก่ประชาชนในเขตบริการ กันอย่างพร้อมเพียงในแทบทุกโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122