Get Adobe Flash playerfont-plan-17_2_61   -Recovered      

font-open-money   font-open-Sell   font-Plan-Money-up

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งนายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รมย์  พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ชี้แจง และให้ผู้สอบได้ เลือกโรงเรียน     สืบเนื่องมาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 52 ราย ปรากฎว่ามารายงานตัวเพียง 34 อัตราแยกเป็น ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียกถึงลำดับที่ 9 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 4 อัตรา คณิตศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่ 17 จำนวน 11 อัตรา รายงานตัว 4 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่ 10 มารายงานตัว 4 อัตราครบ วิชาเอกภาษาไทย เรียกถึงลำดับที่ 26 เรียกบรรจุ 16 อัตรา รายงานตัว 8 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย เรียกถึงลำดับที่ 20 จำนวน 11 อัตรา มาครบ วิชาเอกพลศึกษาเรียกถึงลำดับที่ 2 จำนวน 1 อัตรา มาครบ วิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม เรียกจำนวน 1 อัตรา ไม่มารายงานตัว วิชาเอกสังคมศึกษา เรียกถึงลำดับที่41 จำนวน 3 อัตรา มารายงานตัว 2 อัตรา และผู้มารายงานตัวได้เลือกโรงเรียนที่ศธจ.กำแพงเพชร เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งตัวไปรายงานตัวที่สพป.กำแพงเพชร เขต 1,เขต 2 และสพม.41 เพื่อจัดทำประวัติการรับราชการ สมัคร กบข. บัตรข้าราชการฯลฯ และส่งตัวไปเข้าปฏิบัติหน้าที่การสอนยังสถานศึกษาที่เลือกต่อไป

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122