Get Adobe Flash player1516955444645


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

 

นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต โดยมีการผูกผ้าดำ-ขาว บริเวณอาคารเรียน ,ป้ายโรงเรียน,ริมรั้วโรงเรียนที่ติดถนน พร้อมตั้งพระบรมฉายาลักษณ์และโต๊ะหมู่บูชา จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ แจกนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จัดพิธีการทางศาสนา  รวมถึงร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่จังหวัดกำแพงเพชรจัด ณ อาคารอเนกประสงค์วัดคูยาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร และได้รายงานจำนวนผู้ลงนามถวายความอาลัยไปยัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เพื่อรา่ยงานจังหวัดกำแพงเพชร ทราบตามลำดับ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122