Get Adobe Flash playerหนังสือรับรอง ภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

อำเภอไทรงาม

 

1. โรงเรียนบ้านเนินกรอย              16. โรงเรียนบ้านพานทอง
2. โรงเรียนบ้านเนินสำราญ 17. โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์พัฒนา
3. โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 18. โรงเรียนบ้านวังโขน
4. โรงเรียนบ้านแม่บัว 19. โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
5. โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 20. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
6. โรงเรียนบ้านโนนจั่น 21. โรงเรียนบ้านหนองคล้า
7. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22. โรงเรียนบ้านหนองทอง
8. โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 23. โรงเรียนบ้านหนองลวกราษฎร์บำรุง
9. โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 24. โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
10. โรงเรียนบ้านจิกลาด 25. โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
11. โรงเรียนบ้านตอรัง 26. โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม
12. โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 27. โรงเรียนบ้านหัวยาง
13. โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 28. โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
14. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 29. โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
15. โรงเรียนบ้านป่าถั่ว

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122