Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผู้ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.กำแพงเพชร เขต1 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1,ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญทางสาระวิชาศิลป,ภาษาไทยและดนตรีในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1,2และสพม.41 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานมาเป็นจำนวนมาก สำหรับประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ ติดตามได้ที่เว็บไซด์ www.kpt1.go.th ใันวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122