Get Adobe Flash player 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็ว(เวทคณิต) มาใช้ในสถานศึกษา ของครูกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122