Get Adobe Flash playerfont-plan-17_2_61   -Recovered      

font-open-money   font-open-Sell   font-Plan-Money-up

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็ว(เวทคณิต) มาใช้ในสถานศึกษา ของครูกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122