Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย และ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นประธานเปิดการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนคลองคีรี และเปิดงานเปิดโลกวิชาการ ในเรื่อง การขยายผล PLC การขยายผลเวทคณิตแบบอินเดีย การขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูแกนนำป.1-2 และการจัดงานสดุดีลูกเสือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงพิไกร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122