Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ (บ่อทอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโดยมี นายสมศักดิ์ แสงศิริ เป็นประธาน

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122