Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการคสำนักงานเขตพื้นทืี่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้ารายงานตัวต่อนายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คนใหม่

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122