Get Adobe Flash player1516955444645


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยนายสถาพร รามสูต รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รุดช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์แดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่ประสบภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ณ ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมนี้ผอ.สุพล ได้เร่งหาทางช่วยเหลือโดยรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค และเงิน บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอีกด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122