Get Adobe Flash playerแจ้งเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา

 

 

 

ด้วย สพฐ. ได้เปิดระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันที่ 30 เมษายน 2561 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จัดทำข้อมูลการย้ายเข้า , ย้ายออก , เลื่อนชั้น , ซ้ำชั้นและทำการจบการศึกษาให้กับนักเรียนในระบบ โดยดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec60 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2560 เพื่อ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผนจะได้ตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.080-6867752 ประภัสรา  ธาราศรี

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122