Get Adobe Flash playerวันที่  11  เมษายน  2561  เวลา  07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1 โดย  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1  พร้อมคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำ  และเปลี่ยนผ้าอังสะ  พระพุทธภูมินทร์  อสีติวัสสามังคลานุสรณ์  พระพุทธรูปประจำลานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน   และพระพุทธสหัสสวรรษประทานพร  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ทั้งนี้  นายธัชชัย    สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ประธานจุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และนางสุชาดา   สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีในวันนี้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122