Get Adobe Flash playerวันที่  11 เมษายน   2561  เวลา  08.30 น.  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  พร้อมด้วย  นายวันชัย   เกิดมีโภชน์   รองผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้าข่าวสพฐ.”   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต   1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122