Get Adobe Flash playerวันที่  11  เมษายน  2561 เวลา 11.00  น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต  1 โดย ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมข้าราชการในสังกัด  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายธัชชัย    สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นางสุชาดา   สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร   พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ทั้งสองท่าน  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์   ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122