Get Adobe Flash playerวันที่   11  เมษายน   2561  เวลา  14.00 น.   ณ  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  โดย   ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  นายทวีพงศ์   แสงสุวรรค์   นายอำเภอไทรงาม  ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ทอดผ้าป่า          เพื่อการศึกษา  สรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ทั้งนี้ นายสมชาย   โตนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงามพร้อมคณะครู  ร่วมดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมประเพณีในครั้งนี้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122