Get Adobe Flash playerวันที่ 19 เมษายน   2561 เวลา  10.00  น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป   รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1   และรอง ผอ.สพป.  , ศึกษานิเทศก์ , ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมพิธีเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี   2561

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122