Get Adobe Flash player\
วันที่  2  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  เดินทางตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตามโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (Advance  Unit  Leader Training Course. A.T.C)    ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122