Get Adobe Flash playerวันที่ 3  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต  1   ร่วมอวยพรวันเกิด  คุณเสริมวุฒิ   สุวรรณโรจน์  และคุณอมรรัตน์   สุวรรณโรจน์  เจ้าของเฉาก๊วยชากังราว  ตราเพชร  63  ปี  มีพิธีทำบุญใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล   พร้อมทั้งท่านยังให้การสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม  ให้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122