Get Adobe Flash playerวันที่  23  พฤษภาคม  2561   สพป.กำแพงเพชร  เขต 1   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  DMC  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้กับวิทยากรแกนนำ ในการนี้ ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรม   โดยมี นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  เกษธีระกุล  รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กล่าวรายงาน 

ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.กำแพงเพชร เขต  1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122