Get Adobe Flash playerวันที่  23  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ เด็กหญิงสสิกานต์  มาลัยไธสงค์  นักเรียนชั้นอนุบาล  2  ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล และโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย  ให้คำแนะนำและคำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122