Get Adobe Flash playerวันที่  24  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมให้กำลังใจกับ

ด.ช. อภิเชษร์  ก๊กตระกูล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3  นักเรียนโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ  ที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจาก  โครงการสานรัก

คนเก่งหัวใจแกร่ง โดย บริษัทแอดวานซ์อินโฟว์เซอร์วิส  จำกัด  (มหาชน)  มอบหมายให้บริษัท ป่าใหญ่  ครีเอชั่น  ผลิตรายการ  ในการนี้  นายสรวุทธิ์   พิทยะพงษ์  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  และนางวารุมาศ  บูชาเกียรติ์  ให้การต้อนรับดูแล

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122