Get Adobe Flash playerวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1เป็นประธาน และนายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์กล่าวรายงาน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน IEP Online ให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัดเพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษาสำหรับคนพิการ (คูปองการศึกษา) โดยโรงเรียนเรียนรวมที่มีความประสงค์จะขอรับคูปองการศึกษาต้องดำเนินการกรอกข้อมูล เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122