Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน  ณ  ศาลาพระประธาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  โดย  นายธัชชัย   สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ร่วมพิธีในครั้งนี้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122