Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี  โดยมีนายสมหวัง   ทาแกง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี  นายชนะนันท์   ริ้วตระกูลไพบูลย์  นายกอบต.นครชุม   นายชลอ  คงสิน  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  คณะครูพร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี  และชุมชนในเขตหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีร่วมกันจัดงานทำบุญอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี  ในครั้งนี้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122