Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  พร้อมด้วยคณะทำงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด  ประชุมเตรียมงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา  ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122