Get Adobe Flash playerแผนการจัดซื้อ/จ้าง  

     -   แผนการจัดซ์้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

     

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

      -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน
      -  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CC1
      -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ DLIT

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122