Get Adobe Flash playerวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมนี้ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมให้หน่วยงานทางการศึกษา รายงานขอบข่าย สภาพบริบทในการบริหารในส่วนที่หน่วยงาน ของตนเองรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน ในการนี้ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ได้ชี้แจง ในเรื่องนโยบายจุดเน้นเรื่องการบริหารการจัดการศึกษา เรื่องโครงการอาหาร กลางวันให้โปร่งใส การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา การป้องกันการละเมิดทางเพศ การลงโทษนักเรียน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงาน

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122