Get Adobe Flash playerเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดระบบควบคุมภายในองค์กร ประจำปี 2561 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปืดการอบรม นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการกล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมะลิวรรณ สีนา ผอ.ตสน. สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการจัดทำควบคุมภายในองค์กรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ่อสามแสน

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122