Get Adobe Flash playerวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน จุดเน้นเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ตรวจเยี่ยมห้องเรียนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยมีนายสมคิด  สาระนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122