Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2561  สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1   นายทินกร  หมวกแก้ว  รอง  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  

ดร.รมย์  พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ นักเรียน ลูกเสือสำรอง เนตรนารี ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือวิสามัญ  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ตลอดจนลูกเสือชาวบ้าน   2,669   คน  ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายธัชชัย   สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  2561  ณ  สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122