Get Adobe Flash playerวันที่ 16  กรกฎาคม  2561  นายธัชชัย   สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน

บ้านเกาะน้ำโจน  โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  สำหรับโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  นับว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จดีเด่น และเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับจังหวัด พ.ศ. 2561 รวมไปถึงห้องสมุดเคลื่อนที่  เรื่องการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งให้คำชื่นชมยินดี  ในโอกาสนี้ ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1

ดร.รมย์   พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  นายสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

ผู้นำท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมคิด  สาระนิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน  คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน

บ้านเกาะน้ำโจน  จำนวน  200  คน   ให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122