Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีความสำคัญคือ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม สู่สังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมคุณธรรมที่หลากหลาย และเพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียนแกนนำค่ายผู้นำเยาวชนสู่สังคม ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีนักเรียน 100 คน ครูจากโรงเรียนแกนนำ จำนวน 20 โรงเรียน วิทยากรได้แก่คณะศึกษานิเทศก์และคณะครู นางจันทร์แรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมคณะครูเข้าร่วมการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ โดยมีนายวีระพงศ์ คำกมล ผอ.โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122