Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  11  กันยายน  2561  เวลา 09.00 น.  สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  นำโดย  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมคณะฯลฯ  เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคน  พัฒนางาน  ผสานวัฒนธรรมองค์กร  สะท้อนวิถีเขตสุจริต  ITA  ประจำปี  2561  ณ  เขตพื้นที่ต้นแบบสุจริต สพป.สุพรรณบุรี  เขต 3  ในการนี้  ดร.ไพศาล  ปันแดน  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี  เขต 3 พร้อมคณะฯลฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และเขตสุจริต  โดยมี  นายสุวรรณ  นรพักตร์  อดีต ผอ.สพป.พิจิตร  เขต  1  นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่  10  เขต  จากเขตตรวจราชการ ที่  18   รวมจำนวน  60  คน  ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานมีความประทับใจแนวทางการบริหารงานและผลงานของ สพป.สุพรรณบุรี  เขต  3  เป็นอย่างยิ่ง

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122