Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1191 คณะทำงานสพป.จัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กรายงานสพฐ.
1192 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ เยี่ยมโรงเรียนบ้านวังไม้แดง สมอโคน นานอกและบ้านหนองทราย
1193 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาบ่อคำที่มีนักเรียนจากโรงเรียนแนะนำฯเรียนร่วม
1194 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงการรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)
1195 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
1196 สำนักงาน สค.สก. 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมโครงการกลไกการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค
1197 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เสนอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เยีย
1198 คุรุสภาเขตพื้นที่กำแพงเพชร เขต 1 คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติฯ
1199 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีประชุมในการเรียนรู้
1200 คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 120 จาก 129

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122