Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1191 สพป.ประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556
1192 การใช้ประโยชน์แท็บเล็ตชั้น ป.1 นอกเหนือจากชั้นเรียน
1193 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมขับเคลื่อนการใช้ผลสอบ Onet เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนนักเรียน
1194 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมวิทยากรแกนนำการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำเร็จรูปภาคเหนือ
1195 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา
1196 ผู้อำนวยการสพป.เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
1197 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ณโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
1198 ข้าราชการและนักเรียนสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมชมโขนศาลาเฉลิมกรุงงานนบพระเล่นเพลง
1199 ข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพำพิธีบวงสรวง- และเปิดงานประเพณีนบพระเล่นเพลง
1200 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 120 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122