Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1191 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดสรรงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ระบบไฟฟ้า-ประปา)
1192 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายรอบ1 - 15 ส.ค. 55
1193 นายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผวจ.กำแพงเพชรเยี่ยมเยียนชาวสพป.
1194 การประชุมการแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
1195 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1196 สพป.กำแพงเพชร เขต1 ประชุมครูประเมินผลการพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
1197 สพป.กำแพงเพชร เขต1 ประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
1198 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
1199 ผู้บริหารสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมงานฉลองอาคารเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านลานหิน
1200 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของบโครงการอาหารกลางวัน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 120 จาก 122

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122