Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1191 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมวิทยากรแกนนำการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำเร็จรูปภาคเหนือ
1192 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา
1193 ผู้อำนวยการสพป.เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
1194 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร ณโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
1195 ข้าราชการและนักเรียนสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมชมโขนศาลาเฉลิมกรุงงานนบพระเล่นเพลง
1196 ข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพำพิธีบวงสรวง- และเปิดงานประเพณีนบพระเล่นเพลง
1197 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
1198 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1199 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดสรรงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ระบบไฟฟ้า-ประปา)
1200 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายรอบ1 - 15 ส.ค. 55
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 120 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122