Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1211 ข้าราชการและนักเรียนสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมชมโขนศาลาเฉลิมกรุงงานนบพระเล่นเพลง
1212 ข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพำพิธีบวงสรวง- และเปิดงานประเพณีนบพระเล่นเพลง
1213 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
1214 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1215 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดสรรงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ระบบไฟฟ้า-ประปา)
1216 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายรอบ1 - 15 ส.ค. 55
1217 นายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผวจ.กำแพงเพชรเยี่ยมเยียนชาวสพป.
1218 การประชุมการแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
1219 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมวางแผนจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1220 สพป.กำแพงเพชร เขต1 ประชุมครูประเมินผลการพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 122 จาก 125

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122