Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1211 สพป.กำแพงเพชร เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
1212 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556
1213 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
1214 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมหาแนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
1215 ผู้อำนวยการสพป.เปิดอบรมการสอนดนตรีในชั้นเรียน
1216 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี2556
1217 แบบสำรวจความคิดในการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
1218 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมหัวหน้าสนามสอบและกรรมการคุมสอบ O-Net
1219 ข่าวดีสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1220 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทำลายข้อสอบในการสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 122 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122