Get Adobe Flash playerblack-king

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ ครั้งที่  67 จังหวัดกำแพงเพชร ท่านที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมที่จัดไว้ให้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ท่านสามารถสำรองห้องพักได้ ดังนี้
1. โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ห้องพักแบบซูพีเรีย ราคา 800 บาท และห้องดีลักซ์ ราคา 1000 บาท พร้อมอาหารเช้า สำรองที่พัก โทร. 055-714900 ติดต่อคุณปุ้ย (แผนที่) 

2. โรงแรมพี พาราไดร์ ห้องพักคืนละ 1000 บาท พร้อมอาหารเช้า สำรองที่พัก โทร. 055-741888 (แผนที่) 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1211 การตรวจราชการกรณ่ปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
1212 สพป.กำแพงเพชร เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
1213 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556
1214 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
1215 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมหาแนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
1216 ผู้อำนวยการสพป.เปิดอบรมการสอนดนตรีในชั้นเรียน
1217 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี2556
1218 แบบสำรวจความคิดในการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
1219 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมหัวหน้าสนามสอบและกรรมการคุมสอบ O-Net
1220 ข่าวดีสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 122 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122