Get Adobe Flash player1516955444645


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1221 การตรวจราชการกรณ่ปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
1222 สพป.กำแพงเพชร เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
1223 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556
1224 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
1225 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมหาแนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
1226 ผู้อำนวยการสพป.เปิดอบรมการสอนดนตรีในชั้นเรียน
1227 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี2556
1228 แบบสำรวจความคิดในการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
1229 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมหัวหน้าสนามสอบและกรรมการคุมสอบ O-Net
1230 ข่าวดีสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 123 จาก 124

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122