Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1221 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมการรับการประเมินขับเคลื่อนกลยุทธของสพฐ.ประจำปี 2556
1222 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควงในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
1223 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ เปิดอบรมการพัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
1224 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ เยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสมอ และบ้านบ่อตาโพธ์ ที่จัดการศึกษาเรียนร่วม
1225 คณะทำงานสพป.จัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กรายงานสพฐ.
1226 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ เยี่ยมโรงเรียนบ้านวังไม้แดง สมอโคน นานอกและบ้านหนองทราย
1227 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาบ่อคำที่มีนักเรียนจากโรงเรียนแนะนำฯเรียนร่วม
1228 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงการรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)
1229 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
1230 สำนักงาน สค.สก. 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมโครงการกลไกการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 123 จาก 133

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122