Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1231 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เสนอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เยีย
1232 คุรุสภาเขตพื้นที่กำแพงเพชร เขต 1 คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติฯ
1233 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีประชุมในการเรียนรู้
1234 คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
1235 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบจัดเมนูอาหารกลางวันและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสังกัด
1236 ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเพื่อบริหารจัดการศึกษาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
1237 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเมืองและโกสัมพีนคร
1238 สพป..กำแพงเพชร เขต 1 จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย: การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของไทย
1239 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดการพัฒนาครูเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1240 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ ปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารวัดป่าไทรงาม
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 124 จาก 133

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122