Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1301 ผู้บริหารสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมงานฉลองอาคารเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านลานหิน
1302 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของบโครงการอาหารกลางวัน
1303 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา( NT) ปีการศึกษา 2555
1304 การตรวจราชการกรณ่ปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
1305 สพป.กำแพงเพชร เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
1306 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556
1307 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
1308 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมหาแนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
1309 ผู้อำนวยการสพป.เปิดอบรมการสอนดนตรีในชั้นเรียน
1310 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 131 132 133 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 131 จาก 133

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122