Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.กพ.1เดินทางรับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด กพ. ผู้ร่วมส่งและต้อนรับคับคั่ง
22 ประชุม กศจ.สรรหา อ.กศจ.และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
23 สพป.กพ1 อบรมครูสอนอังกฤษโรงเรียนเอกชน ยกระดับการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR
24 สพป.กพ.1จัดค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสฯ
25 สพป.กพ.1พัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนประถมฯโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
26 รองวันชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาดทองฯนิยมราษฏร์ฯคลองใหญ่ใต้ เน้นย้ำการอ่าน การเขียน คำนวณของนักเรียน
27 ฝนกระหน่ำ 2 วัน โรงเรียนในสังกัดสพป.กพ.1จมน้ำ ต้องปิดเรียน
28 สพป.กพ.1มอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2560
29 สพป.กพ.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
30 ผอ.สพป.กพ.1รมย์ พะโยมเปิดอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยสองภาษาด้วยกิจกรรมและเทคโนโลยี
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122