Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 สพป.กพ.1 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ก่อนออกนิเทศโรงเรียนในวันที่ 5 กันยายนนี้
92 สพป.กพ 1 พัฒนาการเรียนการสอน อ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
93 คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
94 ผอ.รมย์ พะโยมติดตามนักเรียนเรียนรวมและการอ่าน เขียน คิดเลข ที่โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
95 ผอ.รมย์ พะโยม เปิดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อยกลุ่มรร.คลองคีรี
96 ดร.รมย์ พะโยม ผอ.สพป.กพ 1 รับเครื่องราชฯชั้น ป.ช. ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินี
97 ผอ.รมย์ พะโยม ประชุมประธานกลุ่มเร่งดำเนินงานบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและนโยบาย สพป.
98 สพป.กพ.1จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากศูนย์ PEER
99 สพป.กพ.1 นำแนวทาง 29 ประการประเมินสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
100 สพป.กพ.1พัฒนาครูสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยวัดผลการเรียนรู้นักเรียน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122