Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ผอ.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กพ.1คนใหม่รายงานตัวผวจ.,รองผวจ.,ผอ.สพม.41,และเจ้าอาวาสวัดหนองปลิง
2 ผอ.สุพล จันต๊ะคาด เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายน้องพี่สัมพันธ์" นักเรียนปฐมวัยกลุ่มรร.ลานกระบือ
3 สพป.กพ.1ประชุมกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2 กำหนดนิเทศโรงเรียน1-15 กย.ศกนี้
4 สพป.กพ.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม
5 สพป.กพ.1จัดนิทรรศการประเมินผลการปฏิบัติงานผอ.รร.ที่ได้รับการคัดเลือก 6 เดือนแรก
6 สพป.กพ.1 อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด
7 สพป.กพ.1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 สพป.กพ.1 ร่วมกับครู นักเรียนชุมชนโรงเรียนบ้านปางขนุน ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
9 รองวันชัย เยี่ยม ผอ.รร.ที่รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในระยะ 1 ปี
10 สพป.กพ.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122