Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น ปี 58 NumberOne 92
2 ข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น ปี 58 614
3 โรงเรียนขยายโอกาส 58 351
4 โรงเรียนขนาดใหญ่ 58 254
5 โรงเรียนขนาดกลาง 58 307
6 โรงเรียนขนาดเล็ก 58 386
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122